Pályázati kategóriák

Pályázat a 2024-es pályázati időszakban az alábbi kategóriákban nyújtható be:

1. Rendezvény-esemény kategória (Event-marketing)

Az adott városban, településen, térségben megvalósított esemény, rendezvény-program, melynek célja valamely releváns (üzleti, szakmai, civil, lakossági (helyi, turisztikai), politikai stb.) célcsoport elérése, tájékoztatása, megnyerése, ezáltal az ismertség növelése, a pozitív városkép, imázs alakítása. A rendezvények széles köre pályázhat: a szakmai kiállítások, kulturális, sport, művészeti (zenei, színházi, film stb.) fesztiválok, turisztikai célú, hagyományőrző, gasztronómiai jellegűek egyaránt megjelenhetnek.

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a rendezvény-esemény leírásával; (megnevezés, cél, célcsoport, helyszín, időpont, szervezők, támogatók, források stb.)

- rendezvényterv és esetleg a tervezési forgatókönyv bemutatása;

- a rendezvényt kísérő marketingtevékenység és azok költségnagyságrendjeinek bemutatása;

- a rendezvény megvalósítását, eredményességét bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film; kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)

- további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok:

-  a rendezvényi célok, tartalmak relevanciája, célcsoportok meghatározása

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város marketingjéhez

- kreativitás, egyediség

- rendezvényszervezési szempontoknak való megfelelés,

- marketing eszközök cél- és szakszerűsége,

- rendezvénycélok elérése, költséghatékonyság

2. Marketingkommunikációs megoldások és tartalom kategória

A külső és belső célcsoportok felé (pl. a helyi jelenlegi és leendő lakosok, vállalkozások, befektetők, turisták stb.) irányuló, marketingprogramokkal és kampányokkal és az azok keretében megvalósuló - elsősorban kommunikációs megoldásokkal lehet pályázni:

  • a város weboldala-, közösségi média felületei,
  • imázsfilm, s egyéb célzott videoanyagok,
  • kiadványok: nyomtatott kiadványok, közterületen való megjelenések (plakát/óriásplakát, citylight, hirdetőtábla stb.),
  • innovatív média-használat,
  • direkt marketing megoldások (pl. szórólap).
  • és egyéb pl. podcast, ambient marketing megoldásokkal.

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap a kommunikációs eszköz, kampány leírásával;

- a kommunikációs terv és megfontolásainak (célcsoport, célok stb.) bemutatása,

- az ezsköz vagy kampány üzenet-tartalmának, kreatív elemeinek bemutatása,

- a megvalósítás bemutatása, hatásainak jellemzése

- a marketingkommunikáció eredményességének bemutatása, hatásossága és mérése, a költséghatékonyság célszerűségének bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- a kommunikációs megoldás relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a város egészének marketingjéhez

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- kommunikációs célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

3. Marketingstratégia, márka és identitásépítési, arculati program 

Ebbe a kategóriába várjuk azokat a marketingstratégiai és programterveket bemutató pályázatokat, amelyek az adott város, település pozícionálása, egyedi márka-elemeinek meghatározása, az ahhoz kapcsolódó arculattervezés, valamint mindezekre épülő különböző piaci értékesítést, imázsépítést támogató, vagy éppen befektetéseket szervező komplex marketingtevékenységről, tervekről, menedzsment, szervezeti megoldásokról szólnak.   

- városmarketing stratégia készítésének, tartalmának indoklása

- a város márkáját, imázsát tartalmilag építő területek, értékek, adottságok és pozícionálási, belső és külső identitásának építését megalapozó tervek bemutatása,

- a város, település, térség adottságait, termékeit, vonzerejét, szolgáltatásait, lehetőségeit realizáló, azt támogató marketingprogram (pl. TDM-marketing, gazdaságfejlesztési marketing program) és üzenetrendszer bemutatása és az ehhez kapcsolódó

- design megoldások, például arculattervezés saját kommunikációs felületeken, vásárolt felületeken, közterületen.

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a stratégiai tervezés folyamatának bemutatása, a főbb elemzési eredmények bemutatása,

- stratégiai célok felvázolása és indoklása,

- a város vonzerejét, szolgáltatásait, lehetőségei realizálását támogató marketing program bemutatása

- a város marketingstratégiai, identitás és márkaépítő törekvéseinek, az arculati tervezés folyamatának, koncepció készítésének, költségeinek bemutatása,

- a kreatív elemek koncepciójának, alkalmazási szabályainak és szakmai indokoltságának bemutatása,

- a stratégiai tervek, programok, arculat támogatottsága, elfogadottsága

Értékelési szempontok:

- a célcsoport és célkijelölés indokoltsága,

- stratégiai, koncepcionális teljesség, megalapozottság,

- a tervezés folyamata,

- a marketing megoldások relevanciája,

- tudatosság, integráltság – illeszkedés a városfejlesztés stratégiai és operatív törekvéseihez

- a pozícionálás, arculat alkalmazásának szakszerűsége

- kreativitás, egyediség

- a célok elérése, költséghatékonyság igazolása.

 

4. Városfejlesztési, pályázati projektek marketingje

Ebbe a kategóriába olyan marketing megoldásokat várunk, melyek azért készültek, hogy a település, a város különböző fejlesztési stratégiai irányai pl. smart-city, belvárosfejlesztés, gazdaság, befektetésösztönzés, helyi termék, kulturális, környezet- és egészségvédelem, szociális vagy éppen turisztikai fejlesztés érdekében konkrét projektek, pályázatok, akciók készítésének, elfogadtatását, megvalósítását szolgálják, úgynevezett kísérő marketing és kommunikációs megoldások) - (Projekt-marketing)

Pályázatban elvárt információk:

- pályázati adatlap kitöltése a projekt és a marketing tevékenység leírásával;

- a marketing szerepének bemutatása a projekt előkészítésében, tartalmának meghatározásában,

- a projekt-marketing célok és célcsoportok bemutatása,

- a stratégiai és operatív marketing program megalapozási, elemzési hátterének és konkrét eszközrendszerének bemutatása, indoklása,

- a célok elérése érdekében végzett marketing tevékenység realizálásának bemutatása,

- a marketing program eredményességének, hatásosságának és hatékonyságának bemutatása.

Értékelési szempontok:

- a program szakmai megalapozottsága,

- a marketingprogram relevanciája, a fejlesztési projektnek való megfelelés,

- tudatosság, integráltság a város, a település egész marketingjéhez,

- kreativitás, egyediség

- marketing eszközök alkalmazásának szakszerűsége,

- a program elfogadottsága, hatásosságai, költség-oldali eredményességének bemutatása.

Ha bármi kérdése merülne fel a kategóriákkal kapcsolatban, kérdéseit bátran felteheti a mim@uni-miskolc.hu email címen.

Cookie / Süti tájékoztató
Oldalunkon cookie-kat használunk a jobb működésért, amelyekről további információkat az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.
Elfogadom
Nem fogadom el